Protecció de dades:
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l'informem que:

Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè són incorporades un fitxer de titularitat privada el responsable i únic destinatari és ORTOGISA SL. amb l'única finalitat de gestionar les seves comandes a la nostra botiga i, si ho sol·licita expressament, enviar alguna informació periòdica sobre Serptuga.

Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, llevat del cas d'obligació legal.

A més li recordem que té dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a rgpd@Serptuga.com.


Cookies:
1. Podem demanar informació sobre el seu ordinador, inclòs, si s'escau, la seva adreça d'IP, sistema operatiu i tipus de navegador, per l'administració del sistema. Es tracta de dades estadístiques sobre com Navega pel nostre lloc web.
2. Per la mateixa raó, podem obtenir informació sobre el seu ús general d'Internet mitjançant un arxiu de cookies que s'emmagatzema en el disc dur del seu ordinador. Les cookies contenen informació que es transfereix al disc dur del seu ordinador.
3. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web i a prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:
  • Fer una estimació sobre números i patrons d'ús.
  • Emmagatzemar informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.
  • Accelerar les seves recerques.
  • Reconéixer quan torni de nou al nostre lloc.
Pot negar-se a acceptar cookies activant la configuració al seu navegador que permet refusar cookies. No obstant això, si seleccioneu aquesta configuració, potser no pugui accedir a determinades parts del lloc web o no pugui aprofitar-se d'algun dels nostres serveis. Llevat que hagi ajustat la configuració del seu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan es connecti al nostre lloc.

Responsabilitat:
Serptuga No pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il-lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de Serptuga.
Les pàgines d'Internet de Serptuga Poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Serptuga no pot controlar. Per tant, Serptuga no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Serptuga o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de Serptuga.

Virus, pirateria i altres atacs informàtics
No ha de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.
L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment d'aquesta clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.
No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa redireccioni.

Legislació aplicable i jurisdicció
L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.
Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Compromís
Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.
A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:
- Vendre medicaments receptats il·legalment